Inter-biz, Usluge u informatici :: Lošinjska 14, Varaždin HR-42000, CROATIA
ŽIRO-RAČUN: 2484008-1102435714 (Raiffeisenbank Austria d.d.)
Kontakt: 098-680-847, 042-203-596 :: e-mail: info@inter-biz.hr :: MSN:
   

Često nailazim na pitanja u kojima zainteresirani pokušavaju razriješiti nejasnoće vezane uz obavljanje posla za pravne osobe ili obrtnike, a bez zaposlenja u tim tvrtkama. Kako i u svom poslovanju katkad imam potrebu angažirati vanjske suradnike, mogu iz vlastitog iskustva dati par informacija o tome.

Odmah da razriješimo sve dvojbe - rješenje za naplatu za obavljen posao jest Ugovor o djelu ili Ugovor o autorskom djelu koji se potpisuje sa tvrtkom naručiteljem posla! Ako djelatnost i posao koji obavite spada u autorsko djelo, bolje ćete proći, jer vam se u tom slučaju priznaje 30% izdataka, a ne plaćaju se ni doprinosi! Ako to nije slučaj jedino rješenje jest Ugovor o djelu. Kako to konkretno izgleda, potkrijepljeno iznosima - u nastavku.

Usporedba Ugovora u autorskom djelu i Ugovora o djelu

  Autorski Ugovor o djelu
Doprinosi - zdravstveno osiguranje - 15%
Doprinosi - mirovinsko osiguranje - 20% (15+5)
Porez na dohodak 25% 25%
Priznati izdaci 30% -
Isplata žiro račun

žiro račun

Ugovor o autorskom djelu

U slučaju da se posao koji obavljate honorarno za tvrtku može smatrati autorskim djelom, najbolje rješenje je potpisivanje Ugovora o autorskom djelu. Npr. programiranje ili usluge izrade web stranica se mogu smatrati autorskim djelom.

Prilikom potpisivanja Ugovora se dogovara bruto ili neto iznos honorara. U iznesenim primjerima se definira bruto iznos.

Kod Ugovora o autorskom djelu, ne plaćaju se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a priznaje se 30% troškova, pa je osnovica za obračun poreza i prireza na porez na dohodak u stvari 70% bruto ugovorenog iznosa.

Porez na dohodak se plaća 25% na osnovicu, dok prirez ovisi o prebivalištu fizičke osobe koja obavlja posao - za Zagreb je to primjerice 18%, Varaždin 10% itd.

Kako to izgleda na primjeru? Recimo da je ugovoren bruto iznos 10.000 kn.

Bruto iznos
10.000
Priznati izdaci 30%
3.000
Osnovica za obračun
7.000
Porez na dohodak 25%
1.750
Prirez (npr. 18%)
315
Isplata primatelju (fizička osoba)
7.935
Trošak naručitelja (tvrtke)
10.000

Dakle, od ugovoreno bruto iznosa od 10.000 kn, primatelj tj. vi primate 7.935 kn. Plaćanje poreza i prireza je obaveza tvrtke naručitelja, te je krajem godine tvrtka obavezna dostaviti vam potvrdu o primicima i uplaćenim porezima i doprinosima, što predstavlja dokument koji koristite u svojoj poreznoj prijavi.

U slučaju dogovaranja neto iznosa, obračun je nešto drugačiji, ali vrijede ista pravila.

Ugovor o djelu

U slučaju da se posao koji obavljate honorarno za tvrtku ne može smatrati autorskim djelom, jedino ješenje je potpisivanje Ugovora o djelu. Prema Ugovoru o djelu, tvrtka naručitelj je dužna uplatiti doprinose i porez i prirez na dohodak.

Prilikom potpisivanja Ugovora se dogovara bruto ili neto iznos honorara. U iznesenim primjerima se definira bruto iznos.

Kod Ugovora o djelu, plaćaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup) i to 15% za I.stup i 5% za II. stup, te doprinosi za zdravstveno osiguranje 15%. Doprinosi za mirovinsko osiguranje se plaćaju "iz osnovice", a doprinos za zdravljeno osiguranje "na osnovicu". Kod Ugovora od djelu nema priznatih izdataka.

Porez na dohodak se plaća 25% na osnovicu umanjenu za iznos doprinosa koji se plaćaju "iz osnovice", dok prirez ovisi o prebivalištu fizičke osobe koja obavlja posao - za Zagreb je to primjerice 18%, Varaždin 10% itd.

Kako to izgleda na primjeru? Recimo da je ugovoren bruto iznos 10.000 kn.

Bruto iznos
10.000
Priznati izdaci
0
Osnovica za obračun
10.000
Doprinos za mirovinsko - I. stup 15%
1.500
Doprinos za mirovinsko - II. stup 5%
500
Dohodak - osnovica-doprinosi "iz osnovice"
8.000
Porez na dohodak 25%
2.000
Prirez (npr. 18%)
360
Isplata primatelju (fizička osoba)
5.640
Doprinos za zdravstveno - 15% (na osnovicu!)
1.500
Trošak naručitelja (tvrtke)
11.500

Dakle, od ugovorenog bruto iznosa od 10.000 kn, primatelj tj. vi primate 5.640 kn. Plaćanje doprinosa, poreza i prireza je obaveza tvrtke naručitelja, te je krajem godine tvrtka obavezna dostaviti vam potvrdu o primicima i uplaćenim porezima i doprinosima, što predstavlja dokument koji koristite u svojoj poreznoj prijavi.

Ovdje je bitno primijetiti da se doprinos za zdravstveno osiguranje plaća "na osnovicu", te predstavlja dodatni trošak naručitelju - prema tome, za razliku od prije opisanog slučaja s Ugovorom o autorskom djelu, u ovom slučaju naručitelj ukupno plaća vaše usluge 11.500 kn. A od toga samo 5.640 kn sjeda na vaš žiro račun :-(

 

 

 

Putni nalozi
Evidencija putnih naloga

Call-centar
Telemarketing rješenje

Apartments Laguna
Smještaj Bol, Brač


Fitness i wellness
Evidencija članova kluba


 
Mapa weba